Artinya :
Ya Allah! Tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah. Sedang yang susah bila Engkau jadikan mudah, apabila Engkau menghendakinya.(HR Ibnu Hibban dalam kitab shahih-nya no.2427 (Mawaarid), Ibnus Sunni no. 351. Al-Hafidz berkata : hadits di atas shaih, dan dinyatakan shahih pula oleh Abdul Qadir Al-Arnauth dalam Takhrij Al-Adzkar oleh Imam An-Nawawi. h. 106)

 
Lets Pray...